s1 s2 s3

Idealne  rozwiązania dla biznesu

 

 

Witam
Na podstawie wieloletniego doświadczenia dostarczam moim klientom produkt idealnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań, niezależnie od wielkości, czy formy prowadzonej działalności.
Współpracuję z firmami ze wszystkich branż, od handlu poprzez wszelkie usługi, aż do produkcji włącznie.

 

Obsługuję właścicieli prywatnych przedsiębiorstw, osoby prawne, urzędy i przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego, organizacje non-profit.

 

Wiem jak ważne w biznesie jest poczucie solidności, stabilności i zaufania do partnera, z którym podejmuje się współpracę – w szczególności w obszarach nie związanych bezpośrednio z podstawowym charakterem prowadzonego biznesu, a wymaganych przepisami prawa i egzekwowanych przez organa powołane do kontroli.

 

Dlatego od początku swojej działalności wspieram moich klientów tak, aby mogli swobodnie koncentrować się na zarządzaniu głównymi obszarami swojej działalności.

Zapraszam do współpracy!
Andrzej Błasiak

 

bhp   eco
     
iso   ppoz

 

 

Pamiętaj że:

31 stycznia – dokonaj oceny stanu azbestu (wyroby i urządzenia zawierające azbest)i przesyłanie jej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

28 lutego każdego roku złóż Raport KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczącego emisji CO2 za rok ubiegły.

15 marca – złóż informację o wytworzonych odpadach do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wg miejsca wytwarzania i zbierania odpadów.

31 marca za rok poprzedni – przedłóż sprawozdanie i wnieś opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa z tytułu emisji (pojazdy, instalacje technologiczne i kotłownie) i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

co najmniej raz do roku dokonaj przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic).

raz do roku dokonaj badań sprawności i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

raz na 5 lat dokonaj prób ciśnieniowych na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych.

co najmniej raz na 2 lata lub po każdych zmianach sposobu użytkowania obiektu aktualizuj Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

co najmniej raz na 2 lata przeprowadzaj praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całych obiektów.

logo
Firma Usługowo-Doradcza
Andrzej Błasiak Consulting

ul. Mikołaja Reja 21/47
43-300 Bielsko-Biała.

NIP: 9371109925
REGON: 243356214

 

telefon: +48 668-555-474

 

email: biuro@andrzejblasiak.pl

 

W ofercie usług także wykonanie audytingu energetycznego w budownictwie oraz
certyfikacji energetycznej budynków (świadectwa i certyfikaty charakterystyki energetycznej)

Uprawnienia Nr 10567. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Departamentu Budownictwa

Polecamy

Persona

Profit